تبلیغات
بهار سبز - پرپرواز
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم وبنشینم روی سقف یک مدرسه
دست نشان بچه هاشوم و
معلم روی تخته بکوبدوبگوید:
حواسااینجا!!

دلم میخواهدپربزنم
اوج بگیرم برفرازیک باغ
همسایه ی شاخه های درخت شوم
باغ باتعجب بگوید:
مهمان جدیدی اینجاست!
ازهمان باغهایی که کودکی ام لابه لای درختانش گم شد

من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم
سفرکنم به اسمان پرازبادبادک
دنباله نخ بادبادک بشوم
نسیم خنده اش بگیردبگوید:
تووبادبادک بازی؟
ازهمان بادبادک هایی که لای شاخه های بیدهمسایه جان داد

من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم
همراه شوم باپیرمرددست فروش ودوره گرد
تنهایی اش راپرکنم
پیرمردلبخندی بزندوبگوید:
حاشابه وفای تو!

من دلم یک پرپروازمیخواهد
پربزنم
انقدرپربزنم تاخسته شوم
وقتی خسته شدم
درقلب توفرودبیایم
حالابگو
راهم میدهی؟؟

برچسب ها: پرپرواز، دلنوشته، دلسروده، شعر، شعرسپید، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page