تبلیغات
بهار سبز - روزی که مثل هیچ روزی نیست
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 24 مرداد 1395

باران نوشت : 
به بودنت که فکرمی کنم
ذهنم بوی یاس می گیرد
چه زودگذشت
فکرش رامی کردی شش ساله شویم؟
علاقه جان
بایدیه تومی گفتم
قبل ازتو،
مردادم مرداب بود
ولی ترسیدم نگرانم شوی
ولی ازوقتی که خدا برایم
روزی سه نوبت قرص ماه روی توراتجویزکرد
خوبه خوبم
امروزبرگه های ششمین دفترچه ی خاطره هایم تمام شد
ومن هفتمین دفترچه رابازمی کنم
به نام خدا........
گلی نوشت:
مثل باران های بهاری
آرام وبی صدامی آیی
درخاطرم می نشینی
هرچه می نویسم عطرتورامی گیرد
به آسمان بگودستش را
ازروی چشمهایم بردارد
برای دوست داشتن تو
یک بار زندگی کافی نیست
تومثل درخت بوی صبح می دهی
ومن ازتمام روزهای هفته
سه شنبه ای را دوست ترمی داره که
تو آمدی
بارهاازتونوشته ام
بارهاتوراسروده ام
اماعشق شایدچشمهای توباشد
چشمانت داستان دیگریست
این چشمهای تو بودکه 
شاعرم کرد
حتماهمین حوالی هستی
کلمات بوی بهارنارنج می دهند......

بهارسبزنوشت :
سه شنبه هارادوست دارم
اگرسبزبپوشی دوست تر
انگار که هرچه دخیل بسته ام
تن کرده ای
انگارازتمام آرزوهایم
ناگهان برآورده شدی
سه شنبه ها
عجیب بوی دعاهای مرامی دهی
برچسب ها: شعر، شعرباران، شعرگلی، روزما، روزتولد، بهارسبز، باران وگلی،
ارسال توسط ماریا
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page