تبلیغات
بهار سبز - منتظرم بازگردی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 2 آبان 1394

صبح هاهوایم بوی باران می دهد
ومن
به زادروزم که گریستن راآموختم،نه
به روزهایم درگذشته های دور،نه
به هنگامه خندیدن
گریستن
گفتن وشنیدن ،نه
به زمانی که می دیدم
وبه آشکارترین شکل ابدیت درمن جای می گیرد،نه
دلخوش نیستم
تنهابه اکنون دلخوشم
که منتظرم بازگردی
دوباره بنشینی
وباقطعه روزنامه باطله گلی گاغذی بسازی
حتی روزنامه ای که دستانت رالمس کرده باشد
روی بطالت رانخواهددیدبهانه نوشت:چه فرقی می کندکجازندگی کنی وقتی زبانت رانمی فهمندهمه جاغربیه ای
ته نوشت:تورابه جان خدابیاواین فصل راورق بزن
گلی نوشت:اینجاهوابارانیست....اماکسی مثل تو...پیشم نیست
برچسب ها: تنهادلخوشی، بوی باران، منتظرم بازگردب،
ارسال توسط ماریا
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page