تبلیغات
بهار سبز
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396


کانال شعر و دکلمه های بهارسبز
با دکلمه های از شعرهای بهار سبز

https://telegram.me/bahar_sabz
اینجا باران خاطره می بارد.... بدون چتر وارد شوید..

که چترها

توهینند به اسمان
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 16 شهریور 1396

مثل دانه ای
پرازاشتیاق روییدن
به خواب پرنده می روم
وبهار
برای همیشه
پای پنجره می ماند


دکترها
بی خودی به آلودگی ربط می دهند
'آسم"
اسم کوچک "دل"  "تنگی"است
که تنها
به تومربوط می شود
برچسب ها: شعر، شعرسپید، شعرنو، شعرعاشقانه، دلسروده، عاشقانه ها،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 مرداد 1396
چشم هایت
اگررخصت بدهند
پشت تمام عشق ها رابرخاک خواهم مالید
تمام پیاده روهاراقرق خواهم کرد
همه باران های دونفره رارزرو
وتمام قرارهای
دونفره رابه هم خواهم زد
ازامروز
تاهرزمان که باشی
عصرهای پنج شنبه
تمام میزهای دونفره
به وقت من وتوست
رخصت بدهی
دیوان،دیوان شعرمی شوم
بازارپروین وفروغ راکساد
وپرتیتراژترین شعرهارارونمایی خواهم کرد
دنیااعتراف خواهدکرد
که ازچشمش افتاده ای
درمیان دستهایم شعرشده ای
رخصت بدی
چشم درچشم خدا
تمام سیب های سرخ را
به سلامتی ات خواهم چید
وحواراازگناهش تبرعه خواهم کرد
تمام مساجدرابه اعتکاف خواهم نشست
تقدیرم راتغییرخواهم داد
وتو
صدای اعتراض خدارا
خواهی شنید


دل نوشت: بهارسبزهفت ساله شدروزی دانه ای کوچک بودی
اینک درختی بزرگ سایه سبزت رادوست دارم
شعرنوشت: درفراسوی مرزهای تنت دوستت دارم
درآن سوی پیکرهایمان بامن وعده ی دیداری بده!
گلی نوشت: علاقه ی همیشه وهنوزم علاقه ی همه روزهادوستت دارم
باران نوشت:دستت را به من بده بیا برویم آنسوی زندگی

برچسب ها: دوستت دارم، شعرعاشقانه، باران وگلی، دلسروده، فصل عاشقی، بهارسبز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396
بیزارم
ازفیس بوک ،گوشی
هرشبکه
رشته سیم، یابی سیم
که رسانای صداوتصویراست
بی هیچ احساسی!
بیامثل انسانهای نخستین
زیردرختی
یاسایه سنگی
سراسیمه بغلم کن
درگوشم حرف بزن
ومن
تاپایان تمدن
توراببوسم.....

بهانه نوشت: کمی ازعطرنگاهت را برای این روزهای بی رنگی پست کن!
دلتنگی نوشت: پابه پای هم پیرشدیم!
من وخیال تو.....
ته نوشت:هیچکس پی گیرباران نیست
تامرابیابی پاییزازسرشعرهایم گذشته است
برچسب ها: دلتگی، شعرسپید، شعرنو، دیرمی شود، حرفی بزن، دلسروده، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 12 مرداد 1396
سلام علاقه ی خوبم
دلم برایت تنگ شده است
دلم مثل گلدانی بی تجربه
همه ی شادابی اش رابه دست فراموشی سپرده است
بگوکی بازمی گردی!؟
به درک که نمی شوددوستم داشت
برای ماه گل می برد
زنی بادستان کم حجم ترانه ای
وازآن دورتر
صدای کم سوی بادمی آید
مگرمیشود بانبودن هایت ساخت؟؟
دلم معجزه می خواهدعلاقه ی همیشگی ام
دلم پیراهن صبوری می خواهد
که محکم بغلم کندوبگوید
چیزی نشده عزیزجان...چیزی نشده!
نگاه کن علاقه جان
نگاه کن
ازآخرین باری که ابری بهانه کردو
میراث چتری رادرگوشه ی اتاق کوچک به جای گذاشت
چندپنجره بیشترنگذشته است
ازآخرین باری که گیسوانم
مسیربادراعوض کرد
ازآخرین باری که زیرهمان چندپلک ساده
ودرآستانه ی دوباره ام.....گریه کردم
واین خوب نیست
اصلاخوب نیست
که شمعی بخاطرمن بمیرد


گلی نوشت:بی بهانه لبخند بزن زندگی را
ماه من وتوست ومن هنوزوهمیشه دوستت دارم
برچسب ها: باران وگلی، شعرعاشقانه، شمعی درباد، شعر.دلسروده، شعرنو، شعرسپید،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396

همان كافه همیشگی
همان قهوه تلخ همیشگی
ومثل همیشه سفر می كنم
با تلخی قهوه
به خیالات محال
خیال می كنم
یك ان تو میایی
دركافه ایی مه الود است با عطر نسكافه وقهوه
روبرویم می نشینی
سلام می كنی و من می خندم
حال روز های گرم تابستانت چگونه است
قهوه یا نوشیدنی دیگری
خوب از روزهای گرم تابستان بگو
از نبودن ها
از دوری ودوستی ها
حال من با خیالت خوب است
نگران نباش...


طبقه بندی: عاشقانه ها،  شبانه، 

برچسب ها: عاشقانه، علاقه جان، شبانه، کافه، قهوه، خیال، بهترسبز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 مرداد 1396هرلحظه سرگرم بودنت....
بانسیمی ازهزارباغ بهشتی ات
دراین آسمان صاف
این انگارواقعیتی ست
آمدنت رادوست دارم
ماندنت رابیشتر!
ای پیچک پیچیده درآغوش
باتوتمام من دیدنی ست


من نوشت:مردادکه میشودتمام من، تومیشود
ماه آمدنت رادوست دارم
بهانه نوشت:نمیدانم چراوقتی ازتومی نویسم قلمم'گاغذم خودم
به شوق می آییم!
ته نوشت:کوچه بی تودل تنگی داردکاش بازگردی زودطبقه بندی: بهارانه،  باران و گلی،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرسپید، ماه آمدنت، شعرعاشقانه، ماه آمدنت رادوست دارم، دوستت دارم،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 20 تیر 1396

جایی امن
درژرف ،اندیشه هایم
اقیانوس همیشه ناآرامی ست
به اسم خیال....
جایی که واژه ها
لال می میرند
تامگوترین رازمرا
هیچ موجی نرساند
به گوش سنگ ریزه های احساس
هرچنددنیای داشتنت
دنیای وهم وخیال است
اما.....
توواقعی ترین واقعی منی


فصل نوشت:من رسم پروانه شدن را
آموختم ازنیک وبداین دوران
آسمان نوشت:نمیدانم کجاپرستوی دلم کوچ را
ازخاطربرده است که تاهنوزدروجودم نرسیده ازراه بهار!
شعرنوشت:بازدرکوچه کسی عاشق باران شده است
این دروغ است ولی نام توعنوان شده است
طبقه بندی: باران و گلی،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، شعرامروز، خیال، دنیای خیال، شعرعاشقانه، شعرنو، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 10 تیر 1396

پیاده روکه خلوت شد
کمی قدم بزن
حداقل؛
پیاده روراازتنهایی درآوردی!
دیگران که سهل است.....
باران که گرفت
چترنبر
حداقل؛
یک باردرعمرت می توانی گریه کنی
کسی تورانمی بیند
ده سال بعدتاب که دیدی
سوارشو
حداقل؛
ثابت کن مانده دروجودت چیزی ازکودکی
من که رفتم
دنبالم بیا
من این بارقایم نمی شوم
حرفهایم که تمام شد
انجام شان بده
می دانی حداقل
ازمن حرفهایم
می ماندبه یادگار......طبقه بندی: عاشقانه ها،  دلتنگی ها،  شبانه، 

برچسب ها: شعر، شعرامروز، شعرسپید، خودت باش، دلسروده، اشعارمن، دلنوشته،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 خرداد 1396

ابرهم که باشی
گاهی می شودکم بیاری زیرباردلتنگی.
دلتنگ که می شوم یادتوتاانتهای کوچه
دستهای کودکی ام راباخودمی بردبه خنکای غروب های خرداد
بوی باران می دهداین زندگی.....
بوی توت پیچیده توی مغزم
ازدرختی که سایه اش هم ،سایه ای شدگریزان
تاعرض کوچه های دلتنگی مان بیشترشود.
بوی باران......
بوی باران.....
طبقه بندی: زندگی کن،  باران و گلی،  بهارانه،  پا به پای بهانه، 

برچسب ها: دل نوشته، دلسروده، باران، بوی باران، بوی کودکی، شعر،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396

ازفردا
بیشتردوستت خواهم داشت
بیشتربه توفکرخواهم کرد
وپرنده های غمگین بیشتری را
ازقفس دلم پرخواهم داد
ازمهربانی ات
بیشتربرای پنجره هاخواهم گفت
درگوش شعمدانی ها
شعرهای بیشتری خواهم خواند
ودوستت دارم های بیشتری را
همراه باقاصدکهای رقصان
برایت خواهم فرستاد

طبقه بندی: عاشقانه ها،  بهارانه،  پا به پای بهانه، 

برچسب ها: فردا، دوستت دارم، شعر، شعرنو، شعرسپید، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:197)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page