بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396


کانال شعر و دکلمه های بهارسبز
با دکلمه های از شعرهای بهار سبز

https://telegram.me/bahar_sabz
اینجا باران خاطره می بارد.... بدون چتر وارد شوید..

که چترها

توهینند به اسمان
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396
ازفردا
بیشتردوستت خواهم داشت
بیشتربه توفکرخواهم کرد
وپرنده های غمگین بیشتری را
ازقفس دلم پرخواهم داد
ازمهربانی ات
بیشتربرای پنجره هاخواهم گفت
درگوش شعمدانی ها
شعرهای بیشتری خواهم خواند
ودوستت دارم های بیشتری را
همراه باقاصدکهای رقصان
برایت خواهم فرستاد
برچسب ها: فردا، دوستت دارم، شعر، شعرنو، شعرسپید، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
آنقدرذهنم رادرگیرخودت کرده ای
که دیگر
حتی نمی توانم
مضنون تازه ای پیداکنم
حالا
حق می دهی درشعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم؟


من نوشت: من ازآن توام مرابه من پس مده
دل نوشت: من دوستت دارم دربندهیچ زمان ومکانی نباش
برچسب ها: عاشقانه، شعر، شعرنو، دوستت دارم، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 8 اردیبهشت 1396


خودت را به  شکوفه ی اردیبهشت برسان

می دانی که؛

اردیبهشت بی تو،

بهشت نمی شود!
طبقه بندی: باران و گلی،  بهارانه،  پا به پای بهانه، 

برچسب ها: اردیبهشت، باران وگلی، بهارانه، شکوفه اردیبهشت، بهار، عاشقانه، شعر،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 فروردین 1396


کاش کسی می آمد
ومرابه اندازه ی عطرپرنده دوست می داشت
به اندازه ی چترهفت رنگ
دریک بعدازظهربارانی
کاش کسی می آمد
وبرای کفشهای نارنجی ام
پیراهنی زیتونی می آورد
تاتمام بهاررا
دنبال عطردستهایش بدوم
کاش کسی می آمد
که شعری کهنه دردفترش داشت
یاترانه ای نودرنگاهش
کاش کسی می آمد
نه چمدانی داشت ونه خیال ماندن
من وسه تارم را
به سرزمینی می برد
که کسی هرگز
ازآن برنگشته استگلی نوشت:آب ازسرشعرهایم گذشت کجایی؟
فصل نوشت:توبهاررامی شناسی وبه آسمان نزدیکی
لبخندبزن زندگی تشنه گرمای توست
دل نوشت:چقدردوست داشتن توخوب است ..مثل همین
باران بهاری که بی هواروی زمین می نشیندو
همه جاراعطرآگین می کند!طبقه بندی: پا به پای بهانه،  دلتنگی ها،  عاشقانه ها،  بهارانه، 

برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرنو، شعرباران، شعرعاشقانه، چترهفت رنگ،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1396


بعدازتو
پرندگان مهاجربرنمی گردند
رودخانه ها
به دریانمی ریزند
ومن
جهان راچون پیراهنی
ازتن
بیرون می آورم


شعرنوشت:مهربرلب زده خون میخورم وخاموشم
فصل نوشت:میدانی بارش ابرهای بهاری تندتراست
رعدوبرق!تو.....ما.....نقطه ها....
خدانوشت:من دلم گرفته است!!طبقه بندی: بهارانه،  دلتنگی ها،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرنو، شعرسپید، بعدازتو، جهان بی تو، عاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1396

باران که می گیرد
زمین به بهشت شبیه ترمی شود
هوای عاشقی،بی پرده موج می زندروی تمام بامهای شهر
حقیقت یعنی باران
عشق یعنی باران
یعنی همین عطرگس سکرآور
که به هیچ عطرزمینی شباهت نبرده است
همین عطرخوب عزیزی 
که ریه های پنجره راقلقلک می دهدبرای گشایش
برای تنفس.
باران که می گیرد،تواینجایی!
کنارپیچ وتاب موزون همین پرده های حریر
باران که می گیرد
هوای پروازدرسرم پرپرمی زند
عجیب است نه؟
هرچندبایدبه این دیوانگی هاعادت کرده باشی
باران که می گیردشک ندارم
عنکبوتهاهم به عشق می اندیشند
که تارهایشان راآرام وبی صداجمع می کنند
تاپهنه ی قلمروپهن ترین برگهای درخت انجیر
ساعتی سایبان شاپرکی باشد
که سخت غریب مانده درهمهمه باران
باران که می گیرد
درسبدابرهابرای هرکسی هدیه ای هست
وبرای من!
نفسی آسوده ازدیداری تازه
شایدبازدرهمین نزدیکی.
راستی
می خواهم یادت بماند
ازاین پس
برای من وتو
اسم شب : باران

برچسب ها: باران، باران بهاری، اسم شب باران، باران وگلی، شعر، شعرسپید، شعرباران،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396
قهوه ایی تلخ کنار خیابانی شلوغ

به تلخی نبودنت

عابرانی که عبور می کنند

گاه با خنده گاه با قیافه ایی عبوس و خسته

وسیگاری که با تلخی قهوه

تمام نبودن تورا مرور میکند
طبقه بندی: دلتنگی ها،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: قهوه ایی تلخ، خیابان، دلتنگی، عاشقانه، قهوه، بهار سبز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1 فروردین 1396
تورابه تعداد
شمع هایی که بی توروشن کردم
دوست دارم
تورابه اندازه تمام لحظه های
نداشتنت
وبه انبوه ترانه های
ناسروده ام
دوست دارم
تورابه وسعت شب وستاره ها
به عمق گرداب نگاهت
وبه لطافت تبسم روی گونه هایت
دوست دارم
توراقبل ازتو
تورابعدازتو
عاشقانه دوست دارم


می شودآیادعایت رابارانی کنی
تادل باغچه بلرزد
تانرگسی ها
دوباره عاشق شوند
درست زمانی که نسیم
عطربهارنارنج رابه آغوش کشیده است؟

گلی نوشت:تولدمبارک بانوی شکوفه ونارنج وباران
من نوشت:هزارمرغدریایی درسینه من گرفتارند
اگراین پنجره بازشود
ته نوشت:پابه پای هم پیرشدیم من وخیالتطبقه بندی: پا به پای بهانه،  باران و گلی،  بهارانه، 

برچسب ها: اغاز، دختربهار، تولدم مبارک، ِشعر، شعرنو، شعرسپید،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 30 اسفند 1395بیا گوشه دلم رابگیر

جایی پهن کن که بوی بهاربه آن رسیده باشد

دلم سردنیست

فقط زمستانی ست....

بی برف ویخبندان

که خیالت هیچ به  فکرکوچ بیفتد!

صدای چشم هایت می آیند

حول حالنا -

چه خوب است که چشم های تو

دعای خیرمن است

عشق نو!

تورابه تن لحظه هاکرده ام

همین که هستی سرنوشت عوض می شود

بدون تو

بعیدمی دانم هیچ سالی مرا

تحویل بگیردمن نوشت: باران باش تا گلهای دلم شکوفاشوند

بهارنوشت:دوست داشتن تو عیدی اول فروردین است

شعرنوشت:خورشیداگردوباره بتابدبه خانه ام/گل می کند شکوفه ی یقین روی شانه امطبقه بندی: باران و گلی،  بهارانه، 

برچسب ها: عیدت مبارک، سال نو، بهارانه، عشق نو، شعر، دلسروده، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:196)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page