تبلیغات
بهار سبز
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 آذر 1395


به خاطر خودت می‌گویم

که سردت نشودکه دلت نلرزد

که ترس برت ندارد

که دستت خالی نماند

به خاطر خودت می‌گویم

دوستم داشته باش

برچسب ها: عاشقانه، شعر، دوستم داشته باش، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم وبنشینم روی سقف یک مدرسه
دست نشان بچه هاشوم و
معلم روی تخته بکوبدوبگوید:
حواسااینجا!!

دلم میخواهدپربزنم
اوج بگیرم برفرازیک باغ
همسایه ی شاخه های درخت شوم
باغ باتعجب بگوید:
مهمان جدیدی اینجاست!
ازهمان باغهایی که کودکی ام لابه لای درختانش گم شد

من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم
سفرکنم به اسمان پرازبادبادک
دنباله نخ بادبادک بشوم
نسیم خنده اش بگیردبگوید:
تووبادبادک بازی؟
ازهمان بادبادک هایی که لای شاخه های بیدهمسایه جان داد

من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم
همراه شوم باپیرمرددست فروش ودوره گرد
تنهایی اش راپرکنم
پیرمردلبخندی بزندوبگوید:
حاشابه وفای تو!

من دلم یک پرپروازمیخواهد
پربزنم
انقدرپربزنم تاخسته شوم
وقتی خسته شدم
درقلب توفرودبیایم
حالابگو
راهم میدهی؟؟

برچسب ها: پرپرواز، دلنوشته، دلسروده، شعر، شعرسپید، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 25 دی 1395


هنوزهم دلم می خواهد
وقتی حرفی دارم کنارتوبنشینم وبگویم
دلم میخواهد
درفضای عطرآگین توذکرنگاهم برای تورابگیرم
هنوزهم دلم هوای چشمهای نگرانت رادارد
دلم هوای نگاه قدیمی ات....
اماراستش رابخواهی وقتی می آیی
تمام حرفهارامی بری باخودت به دورترها
ومن نزدیک به جنون
کنارحجمی ازنورزانومی زنم
وصدایی به سنگینی خوردن پلکهایت بهم
مراازخواب غفلت بیدارمی کند
کاش این شعف رامی شدتحریرکرد
کاش قلمی پیدامی شدبرای این اشتیاق درمرزانفجار
شایدبزرگترازاین حرفهاراهم نوشته باشم
یااصلاتوصیف خوبی هایت رابه زبانهای دیگرهم گفته باشم
اماکسی نمی فهمد
وقتی ازسرورلبخندت می گویم...یعنی چه
یاوقتی ازهیجان آمدنت می گویم...یعنی چه
شایدکسی آهنگ سکوتت راهیچوقت نفهمد
یاکسی سکوت شیرین ت راهیچوقت نچشد
امامن
برای تصورش هم دست وپاگم می کنم
شاید.....شاید
باهمین گم شدنهاپیداشوم
دلت به حال این همه واژه های مبهم نمی سوزد؟
خودت بیا
ورهاکن مرا
ازاین همه بغض واژه های نانوشته
برچسب ها: دلنوشته، دلسروده، اشتیاق، اشتیاق کلمات، برای تو، سرودلبخندت،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 دی 1395


دوست داشتنی هستی
مثل شنیدن صدای ریزبوسه زدن ماهی گلی برپهنای آب
دوست داشتنی هستی
مثل حس خوب آب دادن به شعمدانی های کنارپنجره
دوست داشتنی هستی
مثل همان دمی که آسمان
ازهول دیدنت شیشه ی عطرباران ازدستانش برزمین می افتد
تکه تکه عطرش بردستهای خسته ی پنجره خنک می شود
مثل تمام وقتهایی که آدم بی خود
وبی جهت حالش خوب است
دوست داشتنی ترمیشوی زمانی که
بغض های مرامثل یک قصه ی دنباله دار دنبال می کنی
اگراین بارتوبیایی
وهرصبح
گیسوان خفته ی خورشیدرابرایم شانه کنی
اگراین بارتوبیایی
وهرشب به چشمانت بسپاری
تابرایم چراغ هایشان را روشن بگذارند
من
ازشرقی ترین آسمان دست هایت 
دوباره طلوع خواهم کرد
ومن بازهم مثل هرسال تولدت راجشن می گیرم
باجاگذاشتن یک بغل یاس مست در
کوله پشتی زمستان
باقرض کردن فانوس از آفتابگردان ها
وروشن کردنشان درتمام نقطه های تاریک شهر
روزمیلادت
شیرین ترین روز دنیاست
درست مثل لمس کردن یک آبنبات
باطعم ماه
زیرزبان دعا

برچسب ها: دوست داشتنی، میلادباران، تولدت مبارک، باران، گلی وباران، شعر، شعرتولد،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر 1395

امشب
یک دقیقه بیشتر 
دوستت خواهم داشت

یلدایت مبارک علاقه جان
برچسب ها: یلدا، یلدایت مبارک، زمستان، فصل تازه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 آذر 1395


بادها را به تو هدیه می‌ کنم
و باران را
و برترین شعرم را که تنها یک جمله است
دوستت دارم 
چه بسیار شب‌ ها و روزهای زمستانی
دوستت داشتم 
پیش از آنکه زاده شوم 
چه بسیار شب‌ ها و روزهای پاییزی
دوستت داشتم
پیش از آنکه زاده شوم.
و چه بسیار شب‌ ها و روزهایی
پس از مرگ
که دوستت خواهم داشت
و در عشق تو زاده می‌ شوم
و در عشق تو می‌ زی‌ام
و در عشق تو خواهم مرد

برچسب ها: شعر، شعرامروز، شعرعاشقانه، بهترین شعرم، دوستت دارم،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 6 آذر 1395من ستاره چین دیروزم

مرا به یاد می آوری؟

که در بیکران شب ، ستاره می چیدم

هر شب ستاره ای

                            و

                               هر شب ترانه ای بود

من مات آسمان شب

                      چشمانم به خواب نمی رفت

پنجره ی اتاق باز

نسیم شب نوازشم می داد

چشمان بی خوابم ستاره می شمرد

من می خواستم

در آغوشش بگیرم

                       اما نمی شد

بغض کردم

اشکهایم ریخت روی گونه های کودکی

قهر کردم  پنجره را بستم

اما چشمانم پشت پنجره جا ماند

خواستم چشمانم را بردارم

پنجره را باز کردم

دوباره میخ کوب آسمان شدم

دستانم را بردم بالا

خیلی بالا

قدم نمی رسید

روی پنچه ایستادم

باز هم بالا بردم

                 بالا

از پرواز پرندگان بالاتر

از ابرها بالاتر

از آن برج ها بالاتر

من تا آسمان بردم

من تا آسمان بردمو ستاره چیدم

از شوق می لرزیدم

                        و

                          می لرزیدم از شوق

چسپاندم به قلبم

و قلبم درخشید

شب بعد هم ستاره چیدم

شبهای بعد هم ستاره چیدم

و چسپاندم به قلبم

قلبم آسمانی شده بود پر ستاره

گاه که دلم می گرفت

                             ابری می شد

گاه که گریه ام می گرفت

                             بارانی می شد

گاه که از غصه دردم می گرفت

                            طوفانی می شد

تا شبی که دیگر دستانم

به آسمان نرسید

                           به ستاره ها نرسید

دیگر به هیچ جا نرسید

 و من کودکی ام را در تاریخ گم کردم

و حال این منم

با قلبی پر از ستاره هایی

که یاد آور بلندای کودکیم هست

برچسب ها: ستاره، پشت پنجره، دستم به آسمان نمی رسد، شعر، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان 1395خمره ای عشق به دست
به سراغ شب من می آیی
به سراغ همه تاب وتب من می آیی
پشت آن پنجره ی صبحدمان
پشت آن پلک زدن های مدام هیجان
روی رگبرگ کدامین گل سرخ
اسم مان حک شده است؟
برتن نازک آن تازه درخت
نغمه ای ساخته ام
توبگویی لبخند
من لب خاطره خواهم آمد
به تو خواهم خندید
بغض راپشت سکوت
دفن خواهم کرد
باغ بارانی من
به نفس های تو خواهد پیوست
ساکن لحظه ی پروانه شدن
پیله ی پنجره ام را
به تپش های سه تارت بگشا
برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرنو، باغ بارانی، شعرامروز، عاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 15 آبان 1395


به گمانم
خدامراپیش ازتوآفرید
چراکه من
لبخندخدارابه یاددارم
آن زمان که خداتورامی آفرید!
اصلا
من تورا ازهمان لبخند می شناسم
«تو»
لبخندخدایی
به زندگی!

برچسب ها: شعر، شعرنو، لبنخدخدا، تولبخندخدایی، شعرامروز، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 16 مهر 1395


خداکند
باران ببارد
زمین ازعطرعاشقی مست کند
تلوتلوبخورد
وجوری بچرخدکه
فاصله ها برداشته شوند
خیابانهاسرشان گیج برود
تقدیرچشم هایش راببندد،
بخوابد
آنگاه من وتو
در خیابانی ناشناس
به هم تنه بزنیم
من آهسته بگویم:ببخشید
توبالبخندبگویی:سلام
ومن حتماخواهم مرد
بدون بغضی در گلو
بدون زخمی درسینه

فصل نوشت:پاییز هم عاشق توشده برگهای جای قدمهایت رامی بوسند
من نوشت:باران بهانه ای ست برای ورق زدن خاطرات

برچسب ها: شعر، دلسروده، دریچه، شعرنو، شعرسپید، پاییزی،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:195)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page