بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1 مرداد 1394تورابه سبک خودم دوست دارم
من دنباله روی عشق دیگران نیستم
هیچکس تورامثل من دوست ندارد
پس تورامثل٫من٫دوست خواهم داشت
تومجبورنیستی شعرهایم رادوست داشته باشی
مجبورنیستی همیشه لبخندبزنی
ودوست داشتنت راثابت کنی
من تورافجیع دوست خواهم داشت
وتومجبورنیستی باورکنی
اماباورنکردن توازدوست داشتن من نمی کاهد
این سبک من است
وفقط من هستم که می توانداینگونه تورادوست داشته باشد
من تورابه سبکی خاص
به سبک خودم دوست دارم


برچسب ها: عاشقانه، دوستت دارم، یبک عاشقی، سعرعاشقانه، اشعارکوتاه، ماه عاسقی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394


برای تمام خوبی هایت
برای مهربانی های بی حدت
برای جهان زیبایی که هرصبح ازچشمان توآغازمی شود
ومن رادربرمی گیرد
برای داشتنت
وبرای داشتن هرآنچه که باتودارم
وهرآنچه که باتوهستم
ازخدای پشت پنجره ممنونم
آرزومی کنم هرتنهایی
هرغمگینی
چون تورابیابد
وسرشارشود
ازاحساس خوب آرامش


من نوشت:کاش حافظ غزل چشمهای توبودم
آسمان نوشت:برایم صدایت راهدیه بیاوراین روزهادنیاجایی برای گنجشکهاندارد
دل نوشت:مثل دانه ای درسیب درقلب من پنهانی
برچسب ها: شعر، دلسروده، عاشقانه، احساس آرامش، خوشبختی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 30 تیر 1394

پشت پنجره
شعمدانی هاباباران
پچ پچ می کنند
گویاخواب دیده اند
که تو درسمت آمدن
درراهی


دل نوشت:پنجره روبه سمت آمدنت همیشه بازاست
گلی نوشت:کمی نگاهمان کن تامن واین گلهابهارشویم
برچسب ها: باران، زمزمه، زمزمه باران، شعر، شعرکوتاه، عاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 27 تیر 1394

عشق من
مرابگیر
درپناه بازوانت
عمرعشق
مثل عمرشمع هاست
گیسوی پریشانت را
برموهایم رها
وسینه خفته  ات را
بالین کن
دوستت دارم
فراترازهرگمانی
وآن سونرازهرشوق وشیفتگی


نزارقبانیارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 21 تیر 1394


بایدامشب


بایدامشب

قبل ازاین که خوابت ببرد
ببوسمت
بایدامشب
به جای دویدن ودلشوره
آنقدرباتوراه بروم
تاتوطعم باران بدهی
ومن
بوی تو
سمت توکجاست
که جغرافیای ذهنم جزگستره ی شعراندامت
سمت دیگری رابلدنیست؟
چشم هایت عادتم داده اندبه عاشقی
اگرخواسنی سراغم رابگیری
چشمانم رازودپیدامی کنی
مثل کرک های قالی
روبه رفتنت خم شده اند


دل نوشت:باران وتن گرم تابسنان این معجزه ی بودن توست

برچسب ها: باران، عطرباران، شعر، شعرنو، دلسروده، عاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 19 تیر 1394

حس طوفانی یک موج جوان داردعشق
مثل هرحادثه درخودهیجان داردعشق

نه به چشمان قشنگ است ونه چیزی دیگر
خارج ازخط ولب وچشم،نشان داردعشق

دوستت دارم عاشق به زبان دانی نیست
شکل پیچیده ای ازفن بیان داردعشق

صبرکن جاذبه تاکارخودش رابکند
مثل افتادن یک سیب زمان داردعشق
برچسب ها: شعر، غزل، شعرعاشقانه، جاذبه عشق، اشعارشاعران، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 16 تیر 1394


بوی باران می آید
من پرشده ام ازگلهای بابونه ای که درست
روی پلک هایم روییده اند
گلهای شقایقی که روی سینه ام جاخوش کرده اند
هوابوی باران می دهدومن درتب وتابم ودرحرکت
بادمهربان می ورزدومن درهیجانم ودرحال دویدن
مقصدم انگاریک نقطه دوراست
ومن درحال اوج گرفتن
انگاربالم......
بالی که برخودمی بالدازاینهمه ارتفاعی که اززمین گرفته است
هوابارانی ست
ومن درحال شگفتن
ودنبال یک احساس واقعی
یک احساس نزدیک
یک احساس سکوت
یک احساس زندگی
یک احساس دورازشکست

برچسب ها: یک احساس، احساس زندگی، حس باران، دلنوشته، شعر، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 8 تیر 1394
دست خودم نیست
بادکه عطرتورامی آورد،
قاصدکی میشوم رهادرباد
همه تومی شوی
بیاعادت ساعت رابشکنیم
وقراری تازه بگذاریم
زودترازآنکه ساعت خبرکند
هم رادوباره ببینیم
بیا
به قرارباران وگل شویم
من به جای تمام کسانی که
ازکنارت عبورمی کنند
دوستت دارم
به جای باران های نیامده
به جای باران های که باریدندوتو.........نبودی
من به جای همه فصل ها
همه بهارهاوگل ها
به جای آسمان آبی
خورشیددرخشان
به جای تو
به جای خودم
به جای همه عاشقانه ها.عاشق های دنیا
دوستت دارم
من همیشه وهنوز
دوستت دارم

گلی نوشت:چگونه می شودتنهابودوقتی دوست داشتنت ازپیش من جم نمیخورد؟
آسمان نوشت:دلم یه بارش طولانی میخواهدورنگین کمانی تاتو
بهانه نوشت:سرپاگوشم چیزی بگو
برچسب ها: عاشقانه، دلسروده، دوستت دارم، همه تومی شوم، باران، دیدار،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 8 تیر 1394
بلندمی شوم
قرآن رابرمی دارم
خودم راقسم می دهم
که دوستت داشته باشم
و
ازکادرخارج می شوم!


برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرکوتاه، کادر، عاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394

http://www.axgig.com/images/62914376377752925252.jpegما عشق را درنمی‌یابیم


همچون گل


که عطرِ خویش را ...

 


سیدعلی صالحی


ادامه مطلب
طبقه بندی: راهیان شعر امروز، 

برچسب ها: سیدعلی صالحی، عشق، ماعشق رانمی فهمیم، شعرنو، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:188)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page