بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394
http://www.axgig.com/images/30207195627194092665.jpegاگر یک روز از زندگی من

باقی مانده باشد

از هر جای دنیا

چمدان کوچکم را می‌بندم

راه می‌افتم

ایستگاه به ایستگاه

مرز به مرز

پیدایت می‌کنم

کنارت می‌نشینم

روی سینه‌ات به خواب می‌روم ...


ادامه مطلب
طبقه بندی: عاشقانه ها، 
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 16 تیر 1394


بوی باران می آید
من پرشده ام ازگلهای بابونه ای که درست
روی پلک هایم روییده اند
گلهای شقایقی که روی سینه ام جاخوش کرده اند
هوابوی باران می دهدومن درتب وتابم ودرحرکت
بادمهربان می ورزدومن درهیجانم ودرحال دویدن
مقصدم انگاریک نقطه دوراست
ومن درحال اوج گرفتن
انگاربالم......
بالی که برخودمی بالدازاینهمه ارتفاعی که اززمین گرفته است
هوابارانی ست
ومن درحال شگفتن
ودنبال یک احساس واقعی
یک احساس نزدیک
یک احساس سکوت
یک احساس زندگی
یک احساس دورازشکست

برچسب ها: یک احساس، احساس زندگی، حس باران، دلنوشته، شعر، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 8 تیر 1394
دست خودم نیست
بادکه عطرتورامی آورد،
قاصدکی میشوم رهادرباد
همه تومی شوی
بیاعادت ساعت رابشکنیم
وقراری تازه بگذاریم
زودترازآنکه ساعت خبرکند
هم رادوباره ببینیم
بیا
به قرارباران وگل شویم
من به جای تمام کسانی که
ازکنارت عبورمی کنند
دوستت دارم
به جای باران های نیامده
به جای باران های که باریدندوتو.........نبودی
من به جای همه فصل ها
همه بهارهاوگل ها
به جای آسمان آبی
خورشیددرخشان
به جای تو
به جای خودم
به جای همه عاشقانه ها.عاشق های دنیا
دوستت دارم
من همیشه وهنوز
دوستت دارم

گلی نوشت:چگونه می شودتنهابودوقتی دوست داشتنت ازپیش من جم نمیخورد؟
آسمان نوشت:دلم یه بارش طولانی میخواهدورنگین کمانی تاتو
بهانه نوشت:سرپاگوشم چیزی بگو
برچسب ها: عاشقانه، دلسروده، دوستت دارم، همه تومی شوم، باران، دیدار،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 8 تیر 1394
بلندمی شوم
قرآن رابرمی دارم
خودم راقسم می دهم
که دوستت داشته باشم
و
ازکادرخارج می شوم!


برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرکوتاه، کادر، عاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394

http://www.axgig.com/images/62914376377752925252.jpegما عشق را درنمی‌یابیم


همچون گل


که عطرِ خویش را ...

 


سیدعلی صالحی


ادامه مطلب
طبقه بندی: راهیان شعر امروز، 

برچسب ها: سیدعلی صالحی، عشق، ماعشق رانمی فهمیم، شعرنو، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394

http://www.axgig.com/images/50958870517806391698.jpg


پنجره اتاقم را باز کردم کمی به حیاط چشم دوختم

مادرم تازه حیاط را آب و جارو کرده بود هنوز زمین خیس بود بوی رطوبت می آمد

هوا نه گرم بود و نه سرد ، از بی کاری همه جارا دید می زدم

آجر های دیوار همسایه را که بعضا درزهایی نور را برای رها شدن به سختی وا می داشت دیده می شد

لبه دیوارمان گنجشکی نشست که او هم تنها بود

قدری دورو برش را دید زد اما مرا ندید آرام توی حیاط نشست

درست روی همان موزائیکی که تکه ای از آن پریده بود و کمی فرو رفته بود

نوکش را در آن فرو رفتگی زد ، بعد به آسمان نگاه کرد و انگار خدارا شکر می کرد

که مادری حیاطی را شسته بود و موزائیکی سوراخ بود و مقداری آب برای گنجشک کوچک ذخیره مانده بود...........

آنجا بود که فهمیدم گاهی باید به آسمان نگاه کرد ،

چشمهایم را به آسمان دوختم ، چند ثانیه ای خیره ماندم آسمان زیبا بود ،

صاف و آبی ، قدری آرام شدم اما هنوز بغض سنگینی گلویم را می فشرد

دوست داشتم گریه کنم ، دنبال بهانه بودم

همین لحظه بود که صدای اذان از گلدسته های بلند مسجد به فریادم رسید.......

 ادامه مطلب
طبقه بندی: دلم نوشت.............، 

برچسب ها: دلنوشته، تودوستم داری، وصل باآسمان، من وگنجشک،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
خداحافظی واژه نمی خواهد

خداحافظی یعنی

دررابازکنی

وچنان گم شوی ازاین هیاهو

که شک کنندبه چشم هایشان

به خاطره هایشان

به عقل شان

وسوال برشان دارد

که به خوابی دیده اندتوراتنها!؟

خداحافظی یعنی

زمان رابه دقیقه ای پیش ازابتدای آشنایی ببری

ودست آشنایی ات راپیش ازدرازکردن

درجیب هایت فروکنی

وردشوی ازکناراین سلام

خداحافظی

خداحافظ نمی خواهد!
طبقه بندی: دلتنگی ها، 

برچسب ها: خداحافظ، خداحافظی، بدرود، شعر، شعردلتنگی، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
پنجره باران خورده ات رابازکن

چندسطرپس ازباران

موهایم راببین

که درهوایت صوفیانه می رقصد

وتاآسمان هفتم

سماع می کنند

تابرسندبه تو....
طبقه بندی: ابریشمی، 

برچسب ها: شعر، شعرکوتاه، شعرمن، شعرنو، سماع، باران،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 اردیبهشت 1394

http://www.axgig.com/images/58097090376447251468.jpg


چیزعجیبی درهواست

که حال نبض هایم راگیج

وریتم تپش هایم راخراب می کند

انگارعطرتو

تنت راگم کرده باشد

وتاپیداکردنت

قصدمست کردن مراداشته باشد
طبقه بندی: عاشقانه ها، 

برچسب ها: عطرتو، شعر، دلسروده، شعرعاشقانه، شعرکوتاه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

http://axgig.com/images/70064621383678987419.jpgآخرش یک روز....

یک ثانیه هم ازعمرم که باقی باشد

کزمی کنم دردنج ترین گوشه ی نگاهت

وباتومی سرایم شعرناب باران را....

یک جوری جاخوش می کنم درمردمک چشمانت

که یه جاخشکت بزندازاینهمه حضور!

آن وقت اگردلت خواست مرابیرون کن...مردبودی گریه کن!

اخرش یک روزبیدارمی شوم ازاین همه رویا

وهمه ی کابوس هارانقش برآب می کنم

می شوم واقعیت مطلق!

آن وقت اگردل داشتی رویابباف!

برای یک روزهم که شده

همه ی خودم راحبس می کنم درجاذبه ی یک نیم نگاه

آن چنان که مات بمانی ازهجوم ناگهانی یک دنیاآرامش

آن وقت اگرتوانش را داشتی

نگاهت راازمن بگردان...
طبقه بندی: باران و گلی، 

برچسب ها: دلنوشه، متن ادبی، نوشته های من، باران وگلی، آخرش یک روز،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:187)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page