تبلیغات
بهار سبز
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 8 آبان 1394

تابستان راکه داغ نیامدن کردی
پاییزراسردنبودن نکن


گناه دارد


ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 29 آبان 1394


دلتنگ تو می شوم
زیرباران
به همه قطره هاسلام می کنم
به بادبوسه می زنم
ونگاهم رابه پرستوهای مهاجرمی سپارم
شاید
جایی زیرآسمان
ایستاده باشی
دلتنگی هایم به توبرسد
وتو
هوای دیدنم رابکنی

چقدربزرگی......وتاچه اندازه.....دور
رسیدن به دستهایت محال است
فقط بایدتوراآرزوکرد
بایدچشمهارابست
ودر رویایی بی سرانجام
دستهایت راگرفت
کاش تاهمیشه بخوابم
وخوابم توراببینددلتنگی نوشت :دلتنگی که زبان آدمیزادسرش نمی شود
بی شعورهمینطورسرزده،وقت وبی وقت می آید
وجاخوش می کنددرخانه ی دلت
خیال رفتن هم ندارد
برچسب ها: دلتنگی، رویای بی سرانجام، دلنوشته، دلسروده، شعر، رویای دور، دلم تنگ است،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 آبان 1394
نه این همه وصله ناجور
به من نمی آید
شعروترانه وعاشقی
به من ......نمی آید
حبس صدای کلاغ های پیرخسته باغ همسایه
درحنجره واژگان من
برای فریادزخم های تلخ روح من
نه........برنمی آید
حادثه
حادثه رفتن پاییزنبود
حادثه
حادثه رفتن توست
نگاه کن
سکوت واژه ها
نگاهپژمرده شاخه های برهنه
دستهای زخمی روزهایم
همه وهمه
به خاطرناودان یخ زده ی چشم هایم است


دل نوشت:یک بارصدایم کن.....یک عمربرایت میمیریم
ته نوشت ازچشمهای مهربانت جزمشتی خاک نمانده است
بهانه نوشت:من ازشکلاتهایی که درنبودنت پخش میکنم بیزارم
برچسب ها: دلسروده، دلتنگی، تونیستی، سال نبودنت، حادثه رفتنت،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 9 آبان 1394

به گمانم توازاینجا
به تازگی عبورکرده ای
پایبزعطرتوررادارد
و
تمام برگهاسجده کرده اند
برچسب ها: پاییز، عطرتو، عطرحضورت، شعرعاشقانه، شعرکوتاه، شعرپایبز، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 9 آبان 1394


کجای دنیادلت گرفته است
که آسمان بی قراراست
که ابرروزهاست می باردو
دلش بازنمی شود؟
لبخندبزن
بدون توزندگی مراتحویل نمی گیرد
برچسب ها: لبخندبزن، دلم گرفت، شعر، شعرکوتاه، دلسروده، دلنوشته، خط خطی من،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 2 آبان 1394

صبح هاهوایم بوی باران می دهد
ومن
به زادروزم که گریستن راآموختم،نه
به روزهایم درگذشته های دور،نه
به هنگامه خندیدن
گریستن
گفتن وشنیدن ،نه
به زمانی که می دیدم
وبه آشکارترین شکل ابدیت درمن جای می گیرد،نه
دلخوش نیستم
تنهابه اکنون دلخوشم
که منتظرم بازگردی
دوباره بنشینی
وباقطعه روزنامه باطله گلی گاغذی بسازی
حتی روزنامه ای که دستانت رالمس کرده باشد
روی بطالت رانخواهددیدبهانه نوشت:چه فرقی می کندکجازندگی کنی وقتی زبانت رانمی فهمندهمه جاغربیه ای
ته نوشت:تورابه جان خدابیاواین فصل راورق بزن
گلی نوشت:اینجاهوابارانیست....اماکسی مثل تو...پیشم نیست
برچسب ها: تنهادلخوشی، بوی باران، منتظرم بازگردب،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 25 مهر 1394

http://axgig.com/images/24501257451645227630.jpgیادم نیست

طلوع اولین گل سرخ بود

یاغروب آخرین نرگس زرد؟

که پروانه ها

تورادرمن سرودند

یادم نیست

اولین شعرم رابرای تو

که باران کجامی خواند

وپنجره هافهمیدند

یادم نیست

کدام شب بو

ازعطرتوپرید

که سیب هادانستند

یادم نیست

باجنون کدامین بید

نیمکت هارابرای توچیدند

یادم نیست

من توراکی دیده ام

درملاقات های شکسته

که من همیشه بوده ام

وتوهمیشه نیامدی

یادم نیست

ای عشق ناشناس من

کدام گریه توراروبه روی من نشاند

که دست هیچ خیالی جرات نمی کند

ازگونه های عاشقم ردتوراپاک کند

ومی اندیشم

ازکی توراخواسته ام؟

ومن .......یادم نیست!!!
شعرنوشت:برشاه خوبرویان/ واجب وفانباشد

آسمان نوشت:هنوزهم وقتی به آن روزهای زلالمان نزدیک می شوم باران می آید

صدای باران رامی شنوی؟طبقه بندی: عاشقانه ها، 

برچسب ها: عاشقانه، شعر، شعرعاشقانه، عاشقانه های من، یادم نیست، ازکی توراخواسته ام، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 23 مهر 1394


دسیسه زیرسربادسردپاییزاست
توبرگ بودی واوعاشق وزیدن بود


ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 17 مهر 1394
سلام علاقه جان

سلام علاقه ی مهر - مهربانی

کجای این شبهای سردپاییز بخواب رفته ای؟

بیدارشوعلاقه ام

ابرهارابوسیده ام

تاباران 

دوستت دارم هایم را به توبرساند

میدانی علاقه خوبم

من هنوزخیالت می کنم

هنوزخوابهایم عجیب بوی تورامی دهند

میدانم

خیالی محال است

امامن دوست دارم خیال کنم

تودرانتهای این خیابان ایستاده ای

زیرباران - بی چتر

من عبورمی کنم

تونگاهم می کنی

من سلام می کنم

تومی خندی

قطرهای باران روی لبانم چقدرشیرین اند!!

میخواهم تمام لغاتی که می دانم برای تو

به دریابریزم

لغاتی تاره صیدکنم

نامم راندانم - دوباره درآیینه نگاه کنم

دنیارادوباره ببینم

ازتوبپرسم:

آسمان چه رنگی دارد؟

بابونه درکدام دشت می روید؟

وشاپرک روی دامان کدام گل بخواب می رود

میخواهم علاقه را هجی کنی

دوباره میان انگشتان من

کلمات دیروزراامروزنگویم

رنگ کاج راندانم

برایت بمیرم وذوباره بدنیابیایم

تمام نقدیرم را

باتو نفس نفس عاشقی کنم

وشاعرهمیشه ی چشم هایت باشم

دوستت دارم علاقه همیشگی ام

ازگلریزان تا برگریزان همیشه ی زندگی
ترانه نوشت:کسی حال منوجزتو/نه میدونه نه میپرسه/ننرومی ترسم ازرفتن تواینجایی دلم قرصه

بهانه نوشت:می شودخط خطی نگاهم نکنی؟دلم همان نگاه ساده ات رامیخواهد

ته نوشت:چقدرخوب می شدباچرخش ماه وآفتاب می چرخیدی تامن اینجاکناراین پنجره بالاآمدنت رامی دیدم
طبقه بندی: باران و گلی،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، سلام علاقه جان، دلسروده، شروع دوباره، برایت میمیرم، تولدی تازه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 14 مهر 1394


پاییز که می شود
دلم اناری می شود
بی قراردستهای تو
به شوق چیدن ترک برمی دارد
پاییزکه می شود
باران که می بارد
چون تک برگ درخت
شوق رهایی دارم به سمت خیال تو


بیا
مراببردرباغچه
خاکم کن زیرآفتاب گردانها
گیسوانم راگره بزن
به شعمدانی های ایوان
بهارکه بیاید
دوباره شکوفه میدهم
درنگاه تو


بهانه نوشت:باران که می باردپرمی شوم ازعطرتو بگوچه کنم بااین روزهای همیشه بارانی؟
من نوشت:می دانی هستی ام رابه نگاه توکوک زده ام؟
گلی نوشت:همینطوری بی هوایهویی .....خیلی دوستت دارم ودلتنگم
برچسب ها: دل اناری، عاشقانه، دلم اناری ست، دلسروده، شعر، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:190)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page